Foto: Pampers
Toimetas Andra Nõlvak 15. oktoober 2020 13:38
17. novembril tähistatakse ülemaailmset enneaegse sünni päeva. Sel päeval annab Pampers üle oktoobris ja novembris toimuva heategevuskampaaniaga kogutud rahalise toetuse MTÜ Enneaegsed Lapsed esindajatele, et aidata neil jätkata väga vajaliku abi andmist enneaegselt sündinud lastele ja nende vanematele. Kaasa aidata saab meist igaüks.

Igal aastal sünnib Eestis üle 700 lapse enneaegsena ehk enne 37. täisrasedusnädala täitumist. Kuni 20% kõigist enneaegsetest vastsündinutest on sündinud lausa väga enneaegsetena, ehk enne 32. täisrasedusnädala täitumist. Tavapäraselt kestab rasedus 40 nädalat.

Lastearst Liis Toome on enneaegsete lastega tegelenud juba aastaid: „Risk lapse hilisemate terviseprobleemide tekkeks sõltub lapse enneaegsuse astmest sünnil. Eelkõige on tervise- ja arenguprobleemidest ohustatud enne 28. täisrasedusnädalat sündinud lapsed, kelle sünnikaal on reeglina väiksem kui 1000 grammi. Võrreldes ajalisena sündinud lastega esineb neil pigem varjatud ja kergema raskusastmega kognitiivseid ning käitumis- ja tundeeluhäired, mis tihti ilmnevad alles koolieas.”

„Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt on tagatud väga enneaegsena sündinud lastele süstemaatiline jälgimine. Kogutakse regulaarselt andmeid laste probleemide kohta väikelapse- ja koolieas. Peamiseks eesmärgiks on võimalikult vara üles leida terviseprobleemid ja kõrvalekalded optimaalsest arengust või hoopis pere murekohad olukorraga toimetulekul, et tagada õigeaegne ravi lapsele või anda tuge perele. Uuringud näitavad, et võrdluses teiste Euroopa riikidega on Eestis enneaegsete laste ravi ja jälgimissüsteem heal tasemel ning hilisemate terviseprobleemidega laste arv madal”, selgitab dr Liis Toome.

Eestis tegeleb enneaegselt sündinud laste ja nende perede toetamisega MTÜ Enneaegsed Lapsed. „Lapse enneaegne sünd on suur vapustus tervele perekonnale“, kommenteerib teemat MTÜ Enneaegsed Lapsed asutaja Kristel Kukk. „Sel keerulisel hetkel on igasugune toetus kuldaväärt. Meie MTÜ annab selliste laste vanematele tuge ja infot, aitab leida spetsialiste, et korraldada väikese inimese ellu astumine võimalikult edukalt. See toetus, mida lapsevanemad ja nende väikesed beebid vajavad, on laiem ning ulatub palju kaugemale, kui laste esimesed kriitilised elukuud. Uuringu järgi jõuab Eestis 60% väga enneaegsetest lastest ajalisena sündinud eakaaslastele arengus järele kahe aasta vanuses. Seega on igasugusest toetusest suur kasu, lapsed kasvavad tervetena üles ning saavad anda oma panuse ühiskonnas.“

MTÜ Enneaegsed Lapsed plaanib Pampersi kampaaniast tuleva annetuse paigutada teavitusvahenditesse, et toetada ühte olulisematest tegevustest, millega nii enneaegseid lapsi kui ka nende peresid saab aidata. „Üheks meie parimaks töövahendiks on Eva Herrera raamat "Pisikese tita lugu", mis on saadaval sünnitushaiglate enneaegsete osakondades üle Eesti. Lapsevanemad saavad raamatu endale võtta ja see on olnud eriti suureks toeks just neile, kellel on kodus veel lapsi, kes vajavad selgitust, miks näiteks emmet kodus ei ole“, selgitab Kristel Kukk. Plaanis on raamat tõlkida ka inglise ja vene keelde ning trükkida kolmes keeles.

Anete Toming, enneaegsena sündinud aastase poja ema, räägib, millist abi nemad on MTÜlt Enneaegsed Lapsed saanud: „Meie Sebastian sündis 4 kuni 5 korda väiksemana, kui õigeaegselt sündivad lapsed. Eesti meditsiin on küll nii arenenud, et suudab enneaegsed lapsed elule aidata, kuid noore emana sellises olukorras nappis teadmisi, kuidas edasi tegutseda. Siinkohal andis suurt abi MTÜ Enneaegsed Lapsed ja nende loodud Facebooki grupp, kust sain igale küsimusele vastused ja tugevat emotsionaalset toetust. Kristel Kukk kirjutas meiega ka privaatselt, et olla veel rohkem abiks. Tänaseks on Sebastian ideaalselt terve ja tugev poisiklutt ning üsna pea teeb oma esimesed sammud.“

Pampers annetab kampaania käigus igalt müüdud mähkmepakilt 20 senti MTÜle Enneaegsed Lapsed. Kampaania kestab 1. oktoobrist kuni 16. novembrini ja toimub jaekettides COOP, Selver, Rimi ja Maxima. Selle kampaania abil saab meist igaüks Pampersi mähkmeid ostes toetada enneaegseid lapsi ja nende peresid. Toetuse summa selgub ja see antakse üle 17. novembril, mil tähistatakse ülemaailmset enneaegse sünni päeva. Kõik on teretulnud enda panust andma!